Podmínky pro fotovoltaiku v ČR pro rok 2018:

V prosinci roku 2017 byla vyhlášená nová dotace na výstavbu solárních fotovoltaických elektráren. Program Úspory energie se zaměřuje na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie. Výzva se v této souvislosti úzce zaměřuje především na podporu fotovoltaických systémů a akumulace energie.

Obor podnikání:Zpracovatelský průmysl, Technologie, Věda a výzkum, IT a telekomunikace, Stavebnictví, Energetika, Vzdělávání, Obchod a služby, Těžba a dobývání, Vodohospodářství, Zdravotnictví, Zemědělství, rybářství a lesnictví, Jiné
Výše dotace:300 tis. – 100 mil Kč
Termín pro plné žádosti:od 2. 1. 2018 do 30. 4. 2018

Na co se vztahuje dotace

Instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace energie pro vlastní potřebu podniku.

Cílová skupina firem

Malé, střední i velké podniky s podporovanou právní formou: fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona zapsané v obchodním rejstříku, nadace, nadační fond, spolek, veřejná obchodní společnost, akciová společnost, společnost s ručením omezeným, komanditní společnost, družstvo (vyjma Bytového družstva), výrobní družstvo, zemědělský podnikatel, státní podnik, národní podnik, evropská společnost, evropská družstevní společnost, zahraniční fyzická osoba, odštěpné závody (i zahraniční právnické či fyzické osoby).

Působící v následujících oblastech:

 • zpracovatelský průmysl
 • zemědělství, těžba a dobývání
 • výroby a rozvody energie
 • zásobování vodou
 • nakládání s odpady, sanacemi, stavebnictví
 • velkoobchod a maloobchod
 • doprava a skladování
 • informační a komunikační činnosti
 • činnosti v oblasti nemovitostí (pronájmy a správa)
 • vědecké a technické činnosti
 • administrativní a podpůrné činnosti (např. cestovní agentury, činnosti související se zaměstnáním, bezpečnostní a pátrací činnosti, administrativní a jiné podpůrné činnosti pro podnikání)

Výše dotace

Podpora je poskytována formou dotace ve výši 0,3 mil – 100 mil. Kč.

Podoblast podporyTyp systému
malý podnik
(do 49 zaměstnanců)
80 % prokázaných způsobilých výdajů 
střední podnik
(50 až 249 zaměstnanců)
70 % prokázaných způsobilých výdajů 
velký podnik
(od 250 zaměstnanců)

60 % prokázaných způsobilých výdajů

Daň z přidané hodnoty:

U fotovoltaických instalací na firemní objektech u plátců DPH bude použitá přenesená daňová povinnost. Platí zde 21 % sazba DPH, a to jak na montážní práce, tak na samotné technické prostředky fotovoltaické elektrárny.

Odpisy:

U solární elektrárny instalované na střeše budovy dojde z hlediska daňových odpisů k technickému zhodnocení této budovy a také ke vzniku samostatné movité věci – solárního systému produkujícího střídavý nebo stejnosměrný proud. Tento systém v minulosti spadal do třetí odpisové skupiny s dobou odpisování 10 let. Novela zákona o daních z příjmů přinesla nová opatření i v oblasti daňových odpisů. Části solární elektrárny, označené ve Standardní klasifikaci produkce kódem 31.10, 31.20 a 32.10, jež se nyní odpisují ve druhé a třetí odpisové skupině, mají prodloužené odpisy bez výjimky na 20 let. Pro všechny provozovatele elektráren jsou zavedeny povinné rovnoměrné odpisy bez možností jejich přerušení.

Slunce a slunečný svit:

ČR i přes svou ne zrovna ideální polohu nabízí dobré podmínky co se týče dopadu slunečního záření a jedná se o vhodnou lokalitu k výstavbě slunečních elektráren. Minimální svítivost na území České republiky se pohybuje od 950 kWh/m2/rok a maximální svítivost se pohybuje kolem 1.250 kWh/m2/rok. Viz níže přiložená mapa osvitu za ideálních podmínek.