Návratnost investice

Návratnost celé investice do fotovoltaické elektrárny se odvíjí od 5 základních prvků:

  • ceny elektrické energie
  • procenta vlastní spotřeby z vyrobené energie
  • účinnosti elektrárny tzv. performance ratio
  • celkové ceny elektrárny – získané dotace
  • nákladů na provoz elektrárny

a) Cena elektrické energie

Tato položka je dána především cenou na burze a její ovlivnění je možné jenom částečně. Pokud se povede dobře elektřinu nakoupit od obchodníka může být nižší než je běžná cena na trhu. Vývoj v posledních 2 letech však ukazuje, že se to může velmi rychle změnit a co bylo velmi výhodné se může během několika málo měsíců výrazně změnit.

Tuto položku neumí ovlivnit nikdo z nás. Její výše je dána situací na trhu a geopolitickým vývojem.

b) Procento vlastní spotřeby z vyrobené energie

Tato hodnota závisí především od správně navrženého systému. Velikost instalace, poměr k celkové spotřebě, orientace panelů (systém JIH nebo VÝCHOD-ZÁPAD) a využití baterií jsou na společném rozhodnutí investora a projektanta. Pro dosažení co nejlepšího výsledku je zapotřebí provést simulaci využití elektrické energie z FVE. Pro tuto simulaci je vhodné pracovat s reálnými daty o spotřebě elektrické energie investorem, která lze získat od provozovatele distribuční soustavy.

c) Účinnost elektrárny

Performance ratio (PR) udává podíl vyrobené elektřiny k velikosti FVE

PR = kwh/kwp * 100 %

Tato hodnota je dána několika faktory:

1.) Lokalitou elektrárny

2.) Orientací, sklonem elektrárny – čím více jsou panely natočeny na jih a čím blíže ke sklonu 35%, tím vyšší je výroba elektřiny, nejlépe bez stínů od okolních objektů (stromů, komínů, atik atd)

Obr. Procentuání roční intenzita ozáření dle odklonu od jihu a úhlu sklonu fotovoltaických panelů (platí pouze při nulovém zastínění vedlejšími objekty např. stromy, komíny, vikýři nebo okolními budovami a to v průběhu celého roku)

3.) Kvalitou technologie – především jde o spolehlivost, účinnost měničů a panelů

4.) Dostupnost fotovoltaického systému – co nejdelší činnost systému bez poruchy

d) Celková ceny elektrárny – dotace

Cena elektrárny je stále dána především cenou technologii (65-75%). Rozhodující položkou je cena solárních panelů. V poslední době však začala prudce růst i cena měničů a konstrukcí – z důvodu jejich nedostatku na trhu, naopak cena panelů postupně klesá (leden 2023).

V ČR navíc výrazně stoupá i cena lidské práce z důvodu nedostatku pracujících, náročnosti práce a její sezónnosti.

Cenu směrem dolů mohou výrazně ovlivnit dotace a proto je vhodné se jimi zabývat.

Nová zelená úsporám

Tato dotace je určená pro rodinné domky a bytové domy. Její výše je 50% z investovaných nákladů a celková výše několik stotisíc korun. Bližší informace lze získat na stránkách NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM.

OP TAK

Dotace jsou určeny pro firmy, obce a další právnické subjekty. Jejích výše se pohybuje od 35 do 90% podle typu dotace a je vhodné obrátit se na dotační agenturu, která má v oboru praxi.

e) Náklady na provoz elektrárny

Je zapotřebí počítat s náklady na servis fotovoltaické elektrárny a to jak pravidelný tak občasný. Dále je potřebné do nákladů zahrnou pojištění FVE a náklady na výměnu vadných dílů po uplynutí záruční doby. Většina výrobců poskytuje na měniče základní 5letou záruku a na panely výkonovou záruku 25let.

Na základě našich zkušenosti jsou elektroměr a měnič nejporuchovější součástí elektrárny. Jejích reálná životnost je 12-15 let. Naopak panely jsou většinou (od firem s delší tradicí výroby) bez jakéhokoliv problému a jejich živostnost si dovolujeme odhadnout na 35 a více let. Naopak panely od “neznačkových” výrobců mohou vykazovat vady již po velmi krátké době.

V roce 2022 a v roce 2023 se námi navrhované elektrárny dostávají na návratnost 3-5 let pro firmy a u rodinných domů je návratnost 8-10 let.

V případě zájmu o navržení fotovoltaického systému od nás, prosím vyplňte formulář poptávka, který je ke stažení v sekci DOWNLOAD a zašlete na náš email info@aeko.cz. Zpracujeme a zašleme Vám prvotní nabídku dle Vašich požadavků do 5 pracovních dnů.