Podmínky pro fotovoltaiku v ČR pro rok 2021-27:

Koncem roku 2021 byla vyhlášená nová strátegie v podpře obnovitelných zdrojů formou jednorázové dotaze, tzv. NZÚ – Nová zelená úsporám. Bližší informace k uvedeným dotacím je možno získat na stránkách www.novazelenausporam.cz . V zásadě se jedná o dotace na výstavbu a rekonstrukci rodinných a bytových domů a fotovoltaika je součástí bodu C.3.

“Podoblast podpory C.3 – FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY (FVE)”

Podporu na výstavbu FVE (fotovoltaickou elektrárnu) lze získat dle následujícíh kriterii:

  • fotovoltaická elektrárna bude postavena na budově zapsané v katastru nemovitostí
  • žadatelem může být vlastník nebo stavitel budovy – viz výše
  • podpora je maximálně do výše 50% uznatelných nákladů a maximálně do výše 200 000 Kč
  • podpora na FVE se poskytuje pouze na systémy připojené k distribuční soustavě po 1. 1. 2021
  • není stanovena minimální spotřeba vyrobené elektrické energie
  • musí být dodrženy zásady 3E (hospodárnost, účelnost, efektivnost)
Typ systémuVýše podpory
Minimální instalace o výkonu 2 kWp40 000 Kč
Minimální instalace o výkonu 2 kWp s hybridním měničem60 000 Kč
Minimální instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla100 000 Kč
Za 1 kWp instalovaného výkonu nad 2 kWp10 000 Kč
Za 1 kWh el. akumulačního systému s akumulátory na bázi lithia10 000 Kč
Podporovaná podoblast C.3